Den perfekta konflikten


Varför blir det aldrig fred mellan israeler och palestinier?  
Menu
“I denna heltäckande redogörelse för Israel–Palestina-konflikten förklarar Johan Berggren hur en tvåstatslösning fortfarande kan uppnås. Den perfekta konflikten gör sig inga illusioner om hur komplex en förhandlingslösning kommer bli – och omfattningen av hindren mot en sådan – men argumenterar trovärdigt för varför vi ännu inte ska ge upp hoppet.”
Tony Blair
Tidigare premiärminister i Storbritannien
”Det är ovanligt numera att europeiska diplomater och andra praktiker skriver om sina erfarenheter i Israel-Palestinakonflikten. Johan Berggrens bok fyller därför en viktig lucka i forskningen om vad som hittills har gått fel och vad som fortfarande kan göras av det internationella samfundet och parterna själva för att nå fred i Den perfekta konflikten.”
Anders Persson
statsvetare vid Linnéuniversitetet
Johan Berggren

Johan Berggren (född 1979) är utbildad ekonom och statsvetare, med examina från Oxford, Uppsala och College of Europe i Brygge. Han har arbetat på Finans-, Försvars- och Utrikesdepartementet samt Statsrådsberedningen i olika roller: som opolitisk tjänsteman, politiskt sakkunnig hos Anders Borg och Gunilla Carlsson samt planeringschef och talskrivare åt Fredrik Reinfeldt.

Åren 2013–2017 tjänstgjorde Berggren som diplomat i Jerusalem, sekonderad av Sverige till Kvartetten (där USA, EU, FN och Ryssland ingår, och som har omvärldens mandat att stödja fredsprocessen mellan israeler och palestinier), där han var rådgivare till Tony Blair och sedan stabschef. Han har även varit biträdande partisekreterare hos Moderaterna och arbetat på McKinsey i London. Berggren är född i Stockholm och uppvuxen i bl.a. Stenungsund, Singapore, Kanada och Köpenhamn. Han har bott och arbetat i Sverige, Storbritannien, USA, Israel/Palestina och Jordanien.

Contact Me
Menu
Close Menu